BỘ CÔNG CỤ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ SẴN SÀNG CHUYỂN ĐỔI SỐ

Bộ công cụ đánh giá có 16 câu hỏi bao gồm ba tầng.

 • Tầng trên cùng:gồm ba khối nền tảng cơ bản của Công nghiệp 4.0: 1.Quy trình, 2.Công nghệ, 3.Tổ chức.
 • Tầng giữa:Khối nền tảng với 08 tám trụ cột đại diện cho các nhân tố quan trọng mà các công ty phải tập trung vào để trở thành tổ chức sẵn sàng trong tương lai.
 • Tầng cuối cùng:bao gồm 16 tiêu chí mà các công ty cần để đánh giá mức độ trưởng thành hiện tại trong các cơ sở của họ.

Thông tin công ty


Chọn ngành để so sánh với Chỉ số chuyển đổi số của các ngành tương ứng

CHỈ SỐ CỦA CÁC NGÀNH

 • Hàng không

 • Ô tô

 • Diện tử

 • Năng lượng và Hóa chất

 • Thực phẩm & đồ uống

 • Sản xuất chung

 • LOGISTICS

 • Chế tạo máy & công cụ

 • Công nghệ y tế

 • Xăng dầu và Gas

 • Dược phẩm

 • Cơ khí chính xác

 • Công nghiệp bán dẫn

 • Dệt may & Da giày