HỘI ĐỒNG TƯ VẤN

Ông Hoàng Xuân Hiếu

Ông Hoàng Xuân Hiếu

Chuyên gia Tư vấn CĐS, Microsoft Vietnam LLC
Ông Trần Trung Hiếu

Ông Trần Trung Hiếu

Chuyên gia tư vấn CĐS trong nhà máy, Siemens Việt Nam
Ông Nguyễn Đức Hiển

Ông Nguyễn Đức Hiển

Giám đốc ngành ô tô và sản xuất toàn cầu, FPT Software
Ông Nguyễn Kim Cương

Ông Nguyễn Kim Cương

Phó Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Công nghệ và Giải pháp CMC (CMC TS)

Ông Đào Minh Quý

Ông Đào Minh Quý

Tổng Giám đốc Công ty TNHH Solpac Việt Nam
Ông Phạm Tuấn Anh

Ông Phạm Tuấn Anh

Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp - Bộ Công Thương
Ông Nguyễn Quân

Ông Nguyễn Quân

Chủ tịch Hội đồng Khung Chuyển đổi số cho Sản xuất Công nghiệp
Ông Lâm Quang Nam

Ông Lâm Quang Nam

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Giải pháp Quản lý SSG - Thành viên HĐ CĐS Sản Xuất

Ông Hải Nguyễn

Ông Hải Nguyễn

Chuyên gia giải pháp, công nghệ, ORACLE Việt Nam
Ông Vũ Đăng Chu

Ông Vũ Đăng Chu

Giám Đốc Phát Triển thị trường iFactory, ADVANTECH Việt Nam